Browsing: # tarun bharat news# devgad #

देवगड/वार्ताहर राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण नवी दिल्ली व राज्य आपत्ती व्यवस्थापन महाराष्ट्र शासन यांच्याकडून प्राप्त सूचनेनुसार देवगड तालुक्यामधील स. ह.…