Browsing: # tarun bharat news # satarda village # gramsabha #

सातार्डा गावच्या ग्रामसभेत निर्णय सातार्डा – प्रतिनिधी रस्त्यांच्या विकास कामांमध्ये अडथळे निर्माण केले जात आहेत. त्याचा परिणाम गावाच्या विकास कामांवर…