Browsing: # tarun bharat news# Theater Day is celebrated on the sets of Kshetrapal Vetoba# sun marathi tv # sindhudurg# konkan #

तळकोकणात हौशी रंगभूमीला चांगले दिवस आहेत. इथे केवळ आवड म्हणून हौसेपोटी नाटक केले जाते. त्यामुळे तंत्रशुद्धतेकडे दुर्लक्षच होतो. हे चित्र…