Browsing: tarunbharat.

दापोली प्रतिनिधी नगरपंचायतीच्या काळकाईकोंड येथील पाण्याच्या टाकीजवळील फिल्टर टँक रूमधून 35 हजार 500 रूपयांचे साहित्य चोरीला गेल्याची तक्रार पाणी पुरवठा…