Browsing: #tbdगॅसच्या गळती

प्रतिनिधी / माळशिरस    तरंगफळ (ता. माळशिरस ) येथे सकाळी साडेसातच्या सुमारास गॅसच्या गळतीमुळे अचानक लागलेल्या आगीमुळे आई व दोन मुले भाजली त्यात दोन्ही मुलासह आईचा…