Browsing: #teachersstrike

शासकीय, निशासकीय कर्मचाऱ्यांच्या संपात फुटकोल्हापूर मनपातील सर्व कर्मचारी आजपासून होणार कामावर हजर कोल्हापूर प्रतिनिधी जुन्या पेन्शन योजनेच्या मागणीसाठी सुरू असलेल्या…