Browsing: The announcement

कोल्हापूर प्रतिनिधी जिल्हा परिषदेत गेले अनेक वर्षापासून अनेक पदे रिक्त आहेत. 2019 मध्ये जाहीरात प्रसिद्ध करण्यात आली होती. मात्र रिक्त…