Browsing: the party symbol

शरद पवार हे आपले घर चालवल्यासारखे पक्ष चालवतात तसेच जो व्यक्ती निवडून आला नाही तो पक्षातील इतरांची नेमणुक कशी काय…