Browsing: the previous year

महाराष्ट्रात रस्ते अपघातांमध्ये एकूण 15, 224 लोकांचा मृत्यू झाल्याची आकडेवारी समोर येत आहे. एकूण 33,383 रस्ते अपघातमधील हि मृत्युची आकडेवारी…