Browsing: third_gender

केंद्र शासनाने तृतीयपंथी व्यक्तींच्या हक्काचे संरक्षण अधिनियम 2019 पारित केला आहे. या अधिनियमात केलेल्या तरतूदीनुसार कोणत्याही आस्थापनामध्ये कोणत्याही तृतीयपंथी व्यक्तीची…

कोल्हापूर प्रतिनिधी तृतीयपंथींयांना समाजाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी शासन आणि जिल्हा प्रशासनाच्या वतीने विविध उपक्रम राबविण्यात येत आहेत. तृतीयपंथीयांनी शासकीय योजनांच्या…