Browsing: #Tractoraccident

प्रतिधिनी / वारणानगर वाठार बोरपाडळे राज्य मार्गावर कोडोली (ता. पन्हाळा) येथील विराज गॅस एजन्सी जवळ पिंजराने भरलेल्या ट्रॅक्टरवरील चालकाचा ताबा…