Browsing: vaei

सांगरूळ /वार्ताहर आषाढी वारी आळंदी ते पंढरपूर ज्ञानेश्वर माऊली पायी दिंडी सोहळ्यासाठी सांगरूळसह परिसरातील परिसरातील भाविकांनी आळंदी कडे प्रस्थान केले…