Browsing: #Varicose

व्हेरिकोज व्हेन्सचे निदान करण्यासाठी डॉक्टरांकडे जाऊन शरीरातील तपासणी करावी लागते. आवश्यकता भासल्यास डॉक्टरांच्या सल्ल्यानुसार अल्ट्रासाऊंड या छोटय़ा स्वरूपातील चाचणीस सामोरे…