Browsing: Water crisis

ढासळलेले चॅनेल दुरूस्तीमुळे बालिंगा उपसा केंद्र राहणार बंद कोल्हापूर प्रतिनिधी महापालिकेच्या पाणीपुरवठा विभागाकडून भोगावती नदी ते बालिंगा अशुध्दजल उपसा केंद्र…