Browsing: waterplan

मंगळवार पर्यंत पाणीपुरवठ्याचा प्रयत्न वाकरे प्रतिनिधी  कोल्हापूर शहराला पाणीपुरवठा करणाऱ्या बालिंगे येथील पाणीपुरवठा योजनेतील चेंबर दुरुस्तीचे काम धोकादायक असून ते…