Browsing: Workers starving

शिरोळ प्रतिनिधी शिरोळ तालुक्यातील रस्ते, बांधकाम यासह अन्य कामे करणाऱ्या कामगारांची उपासमार सुरू आहे. काम  बंद असल्याने अनेक कामगार इतरत्र कामाच्या…