जैव विविधतेने नटलेले कागल तालुक्यातील माद्याळ पठार

रान फुलांनी बहरला माद्याळ पठार

येथिल नैसर्गिक दृश्ये पर्यटकांना पाडते भुरळ

मोर, लांडोरसह....

मोर, लांडोरसह....

ससाणा, सुगरण अशी पक्षीविविधता

पर्यटनस्थळ म्हणून विकसित होणे गरजेचे