Browsing: #नांद्रे

नांद्रे/प्रतिनिधी नांद्रे खोतवाडी एल. सी. ग्रेट नं. 121( 259633) या गेट खालील मोहरीतून पावसाचे पाणी व पूर्वेकडील शेतातील पाण्याचा निचरा…

प्रतिनिधी / नांद्रे शासनाने पूरग्रस्तांना तातडीने मदत मिळावी या उद्देशाने ग्राम प्रशासनास पंचनामे करण्याचे आदेश दिले आहेत. नांद्रे येथे पंचनामे…

प्रतिनिधी / नांद्रे नांद्रे. ता. मिरज येथे पूरभागाची पाहणी कण्याकरिता आमदार सुधीर दादा गाडगीळ हे नांद्रे येथे आले आसता सन…

प्रतिनिधी/नांद्रेनांद्रे (ता. मिरज) येथील नेंमगोंडा उप्पाध्ये यांना सकाळच्या सुमारास शेतात गव्याचा वावर दिसून आला. उप्पाध्ये यांना गवा दिसताच ते भयभीत…

प्रतिनिधी/नांद्रेसन 2019 महापूर, 2020, 2021 मध्ये कोरोनाने थैमान घातले आहे. या अस्मानी संकट आणि महामारीमुळे आर्थिक चक्र थांबल्याने लोकांचे जनजीवन…

प्रतिनिधी / नांद्रे नांद्रे.ता. मिरज येथील बहुसंख्य तरूणाई नेटवरील दीड जी.बी.संपवण्यात बिझी असल्याने त्या तरूणाईचं भविष्य उध्दवस्त करायला दीड जी.बी.…

प्रतिनिधी / नांद्रे नांद्रे.ता.मिरज येथील शेतकरी महापूर, अतिवुष्ठि, अवकाळी, कोरोना, लॉकडाऊन, नोटा बंदी, आदी संकटाने मेटाकुटीला आला आहे. यातच बँकांनी…

शासनाच्या चुकीमुळे शेतकरी कर्जापासून वंचितनांद्रे / वार्ताहरनांद्रे येथील सांगली जिल्हा मध्यवती बँकेसह इतर बँकांनी देवस्थान, इनाम व इतर शर्ती असलेल्या…