Browsing: साडेतीन हजार कोटीं

ताकारी, टेंभू आणि म्हैसाळ विस्तारित योजनेला मान्यता; साडेतीन हजार कोटींवर रक्कमेची तरतूद सांगली प्रतिनिधी पाण्यापासून वंचित असलेल्या गावांसाठी ताकारी, टेंभू…