Browsing: hajj

हज यात्रेकरूंची आठ हजार भाविकांची पहिली तुकडी मुंबईतून मक्का आणि मदिनाकडे रवाना झाली. भारतीय हज यात्रेकरूंनी संपूर्ण मानवजातीसाठी सुख आणि…