Browsing: #tooth

पांढऱ्या शुभ्र दातांमुळे नेहमीच चेहऱ्याचे सौंदर्य वाढते.पण काही वेळा दात पिवळे पडणे हे व्यक्तीसाठी लोकांसमोर लाजिरवाणे ठरू शकते. बऱ्याचवेळेला रोज…