Browsing: drink

Will the police take action against those who drink alcohol at Rajsadar on Ajinkyataraya?

सातारा प्रतिनिधी सातारा ही मराठा साम्राज्याची चौथी राजधानी आहे. या राजधानीच्याच राजसदरेवर मानाने माना झुकतात. आजही शिवभक्त कपाळी माती लावून…