Browsing: In villages

ZP kolhapur Jaljivan Yojna

जि.प.प्रशासनाने वाद मिटवण्याची गरज ;943 योजनांचे काम प्रगतीपथावर; 262 योजनांचे काम पूर्ण कृष्णात चौगले कोल्हापूर जिह्यातील काही गावांत ‘जलजीवन’ योजनेचे…