Browsing: Natural breeding

KIT College

करण देवकर यांनी कॉलेज परिसरात लाकडापासून मधमाशांसाठी बनवले घरटे अहिल्या परकाळे कोल्हापूर जगामध्ये मधमाशांच्या 20 हजार प्रजाती आढळतात. त्यातील भारतामध्ये…