Browsing: neglected hearing loss

पक्ष्यांच्या किलबिलाटाने येणारी जाग! सुंदर भूपाळीने सुरू होणारी सकाळ, एकमेकांशी बोलत राहणारी घरातली माणसे, कामावर साहेबांनी दिलेल्या सूचना, रस्त्याने जातांना…