Browsing: Panchganga Bhogavati rivers

Water Irriration

कोल्हापूर प्रतिनिधी पंचगंगा व भोगावती नद्यांच्या दोन्ही तीरावरील भागात रब्बी हंगाम 2023-2024 मधील कालावधीत शेतीसाठी पाणी उपसा करणाऱ्या उपसा यंत्रावर…