Browsing: Police visited

f Kalwande Dam Collector and Superintendent of Police visited

रत्नागिरी : प्रतिनिधी कळवंडे लघु पाटबंधारे प्रकल्पावरील अश्मपटल (पिचींग) घसरले होते. याची तात्काळ दखल घेत दुरुस्तीचे काम हाती घेण्यात आले.…