Browsing: the Bachni to Nidhori road.

Crime- बातमीतील त्या खुनाचं रहस्य उलगडण्यास कोल्हापूर पोलिसांना 24 तासांमध्ये यश प्राप्त झाला आहे. व्यसनाधीन मुलाच्या त्रासाला कंटाळूनच बापाने मुलाला…