Browsing: the tractor hit

शाहूवाडी प्रतिनिधी शाहूवाडी तालुक्यातील येळाणे- सरुड रस्त्यावरील सौते गावच्या हददीतील श्री बालदास महाराज मठाजवळ टॅक्टरने मोटारसायकलला धडक दिल्याने संतोष साधू…