Browsing: #water canal

वसगडे/प्रतिनिधी पलूस-सांगली राज्यमार्ग क्रमांक १४२ वरील वसगडे ता. पलूस येथील कृष्णा कॅनॉलवरती नाबार्ड योजने अंतर्गत छोट्या पुलाचे बांधकाम गेले दोन…