Browsing: कडबा वाहतूक करणाऱ्या ट्रॉलीला आग

वखार भाग येथील घटना प्रतिनिधी / मिरज मिरजेतील वखार भाग येथे मंगळवारी दुपारी तीन वाजता विजेच्या तारेचा स्पर्श होऊन ठिणग्या…