Browsing: #जागतिक आव्हान

प्रतिनिधी / जयसिंगपूर विद्यार्थ्यांनी जागतिक आव्हानांना सामोरे जाण्यासाठी सज्ज व्हायला हवे. विद्यार्थ्यांकडे ज्ञानासोबत कौशल्य सुद्धा असणे गरजेचे आहे. कौशल्य विकास…