Browsing: मुख्याध्यापक

कागल/प्रतिनिधी शाळेतील शिक्षकांनी दोन पगार आम्हाला न देता परस्पर बँकेतून का काढले. याचा राग धरून बेलवळे खुर्द येथील शाळेच्या मुख्याध्यापकास…