Browsing: #aganwadisevika

बेळगाव तालुक्यातील बसुर्ते गावात सुगंधा मोरे (५०) या अंगणवाडी मदतनीस यांच्यावर प्राणघातक हल्ला करण्यात आला आहे. सुंगधा यांच्यावर सध्या उपचार…