Browsing: attack by ferocious animals

शिरोळ प्रतिनिधी शिरोळ तालुक्यातील नवे दानवाडमध्ये हिंस्र प्राण्यांच्या हल्ल्यामध्ये बारा बकऱ्यांचा बळी गेलेला आहे.असेच एका वर्षाच्या मागे हिंस्र प्राण्यांच्या हल्यामधे…