Browsing: #attitude

जर एखादी व्यक्ती तुम्हाला इग्नोर करत असेल तुम्हाला त्रास व्हावा हा त्या व्यक्तीचा एकमेव उद्देश असेल , त्याच्या वागण्यामुळे तुम्हाला…