Browsing: Atul Akurde Chief Accounts and Finance Officer Z.P. Kolhapur

Atul Akurde Chief Accounts and Finance Officer Z.P. Kolhapur

कोल्हापूर प्रतिनिधी जिल्हा परिषदेतील मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी व्ही.टी.पाटील यांची बदली झाल्यामुळे रिक्त झालेल्या पदावर मुंबई येथील अधिदान व…