Browsing: bacche savarde

Sheep killed in leopard attack in Bachche Sawarde

वारणानगर प्रतिनिधी बच्चे सावर्डे ता.पन्हाळा येथील खडी भागातील जयवंत रामचंद्र पाटील यांच्या सातबिगे शेतात बिबट्याने केलेल्या हल्यात एक मेंढी ठार…