Browsing: bull Jakhle

running bull Jakhle

वारणानगर / प्रतिनिधी जाखले ता. पन्हाळा येथे शेतातील तोडलेल्या ऊसाचे वाडे – वैरण (एक्का गाडी) छकड्यातून घेवून जात असताना बैल…