Browsing: caste voting

कोल्हापूर : सोयरीक केल्यासारखं जातीचं राजकारण मतदान करताना करू नका. कारण उल्हास पाटील आणि सुजित मिणचेकर यांचा जातीमुळे गेम झाला.…