Browsing: Chandgadnagar

Chandgad Shiv Jayanti celebration

छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या अश्वारूढ पुतळ्यास प्रशासकीय मान्यता; चंदगडकरांनी साखर-पेढे वाटून केला आनंदोत्सव साजरा चंदगड प्रतिनिधी चंदगड येथील छत्रपती शिवाजी चौकात…