Browsing: Closed due to danger

Bhacharwadi - gravel road

पन्हाळा तालुक्यातील पश्चिम भागात जोडणारा भाचरवाडी खडेखोळ रस्ता खचल्याने वाहतूक साठी बंद करण्यात आला आहे. या रस्त्यावरुन पन्हाळा येथे…