Browsing: Commerce College

Commerce College

कॉमर्स कॉलेजमध्ये उद्योजकता विकास व शासकीय योजनेवर कार्यशाळा कोल्हापूर प्रतिनिधी विद्यार्थ्यांनी नोकरीच्या मागे न लागता शिक्षण घेत असतानाच विविध कौशल्ये…