Browsing: Declaration of Vinay Kore

कार्यक्षेत्रात वाढ करण्याचा वार्षिक सभेत निर्णय वारणानगर / प्रतिनिधी मार्चसाठी ऊस नोंद करून मार्चमध्येच ऊस गळीतास पाठविणाऱ्या भाग्यवंत शेतकऱ्याना बुलेट…