Browsing: Enchanted rendition

कोल्हापूर प्रतिनिधी अश्रूंच्या नकळत जखमांशी सलगी करण्याचा अघोरी प्रकार म्हणजे गझल. असं सांगत गझलनवाज भीमराव पांचाळे यांनी कोल्हापूरचा रसिकांना केला…