Browsing: fields irrigation department

irrigation department

मणदूर- शिराळा वारणा धरणाच्या पाटबंधारे विभागाने कालव्याचे पाणी भाताची मळणी सुरु असलेल्या शेतात सोडल्याने हातातोंडाशा आलेल्या अन्नधान्याचे आणि भातशेतीचे मोठया…