Browsing: gaza

Israel's attack on UN school in Gaza

इस्रायलने गाझामधील युनायटेड नेशन्स रिलीफ अँड वर्क्स एजन्सीद्वारे चालवल्या जाणाऱ्या अबू हुसेन स्कूलवर हल्ला केला आहे. या हल्ल्यात ३० जणांचा…