Browsing: grade pay

Naib Tehsildars protest

महाराष्ट्र राज्य तहसीलदार व नायब तहसीलदार संघटनेतर्फे जिल्हाधिकारी रेखावार यांना निवेदन कोल्हापूर प्रतिनिधी नायब तहसीलदार (राजपत्रित वर्ग-2) यांचे ग्रेड पे…