Browsing: Ground water level

Ground water level

भूजल सर्व्हेक्षणचा फोटो वापरावा संतोष पाटील कोल्हापूर अपुरा पाऊस आणि प्रचंड पाणी उपसा यामुळे कोल्हापूर जिह्यातील भूजल पातळी कमालीची घटली…