Browsing: Helth

नटणे हे वरकरणी आकर्षक वाटत असले तरी त्यामुळे स्वच्छतेचे काम होत नाही. नैसर्गिक आकर्षकपणा येण्यासाठीच नव्हे तर आरोग्यासाठीही शरीराचा प्रत्येक अवयव…

पालिका प्रशासन आणि वाडिया रुग्णालयाच्या वादात रुग्णांचे हाल मुंबई / प्रतिनिधी परळ येथील वाडिया रुग्णालयात सध्या एकही नवीन रुग्ण दाखल…

बालरुग्णांना औषधांच्या आवश्यकतेनुसार देण्याच्या पद्धतीचा राज्यात प्रथमच वापर मुंबई / प्रतिनिधी बाळाचे वजन तसेच आवश्यकतेनुसार औषध देण्याची पल्वरायझेशन पद्धत परळ…

लोक एखादी गोष्ट जेव्हा स्वतः करतात, पाहतात तेव्हा शिकणे सहज आणि परिणामकारक होते. केवळ सांगण्याने एवढे काम होत नाही. वर्गातल्याप्रमाणे…